dijous, 5 de novembre de 2009

El Consell Comarcal i Joventut signen el conveni per tirar endavant el Pla Comarcal de Joventut 2009-2010

El passat divendres, 30 d’octubre es va signar el conveni de col·laboració el Consell Comarcal de Cerdanya i la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’aportació total de la Generalitat de Catalunya per als anys 2009 i 2010 serà de 107.355,34 euros.

Amb aquest conveni el Consell Comarcal es compromet a desenvolupar i avaluar els programes recollits al Pla Comarcal de Joventut durant el període 2009-2010. Aquests programes es basaran en criteris d’actuació, com ara impulsar polítiques locals de joventut segons les necessitats de cada municipi de la comarca, vetllar per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, assessorar i oferir suport tècnic als ajuntaments en polítiques de joventut, fomentar l’existència de plans locals de joventut, fer-ne el seguiment i la seva avaluació, impulsar el treball en xarxa entre ajuntaments i consell pel que fa a polítiques de joventut i garantir un servei d’informació juvenil a la comarca, entre d'altres.

A més, el Consell Comarcal, mitjançant aquest conveni, vetllarà pel compliment de la normativa en matèria d’educació en el lleure, en les quals participin menors de 18 anys. Igualment, tindrà les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils que siguin competència de la Generalitat. Aquestes potestats suposen autoritzar, inspeccionar i sancionar les cases de colònies, albergs de joventut, granges escoles o aules de natura, campaments juvenils i en general qualsevol instal·lació juvenil dels municipis de la comarca.

A la imatge, un moment de la signatura

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada